Spółka Księgowa EGA s.c. jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, a jej wspólnicy posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe, certyfikaty usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane przez Ministra Finansów. Działalność wspólników jest ubezpieczona – OC w PZU SA.

Nasza siedziba